1.Ryu Kyu Heishi
2.Hagure Gumo
3.Two Ronin
4.Kagemusha
5.Odori Dayu
6.Ganryu Island
7.Yoshiwara Kaidan
8.Natsu Matsuri
9.Giri
10.Yonaka No Hatashiai
11.Uma No Koku
12.Tsugaru Bushido