1.Menken
2.Skull I
3.Glimpses
4.Mood Mondrian
5.Skull II
6.Gogogo
7.Moonplay
8.Skull III
9.Tango Exotique
10.Zenscapes
11.Skull IV
12.Arabesque
13.Skull V
14.Bolex Dancing