1.Ano Sora
2.Chakanzirme
3.Tsumuji
4.Kak Paporotnik
5.Tundra
6.Chadaae Ba
7.Yume (Dream)
8.Makkoto
9.Bolor
10.Tokyo Taiga
11.Alysh