1.Anitos
2.Lakbay
3.Gawain Ng Pamilya I
4.Umaga
5.Merienda
6.Awit Sa Trabaho
7.Ang Sayaw
8.Palengke
9.Paniniwala
10.Gawain Ng Pamilya II
11.Lullaby